Facebook

Kadry i płace

 • sporządzanie listy płac pracowników i zleceniobiorców wraz z deklaracjami podatkowymi i ubezpieczeniowymi, ewidencja wynagrodzeń,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 62 z 1996r. z późn. zmianami) (Akta osobowe pracownika, ewidencja czasu pracy, badania okresowe, szkolenia BHP ),
 • pełna obsługa w zakresie ZUS (zgłaszanie pracowników, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, imienne raporty dla pracowników, aktualizacja danych objętych zgłoszeniem, elektroniczny sposób przekazywania danych do ZUS) ,
 • sporządzanie deklaracji PIT4R, PIT 11, PIT 8B, PIT 8A, PIT 40 itd.,
 • obsługa zatrudnienia osób z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło,
 • przygotowanie dokumetów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy (umowy o pracę, świadectwa pracy),
 • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
 • korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wystawianie zaświadczenia o osiagniętych dochodach,
 • uakualnianie bazy danych dla potrzeb ZUS dotyczących pracodawcy, pracowników oraz naliczonych i odporwadzonych składek ubezpieczenia społecznego,
 • sporządzanie informacji oraz sprawozdania dotyczącego zatrudnienia i wynagrodzeń dla potrzeb Urzędu Statystycznego;

Doświadczenie w wyprowadzaniu błedów ZUS od 1999 r. w wielu firmach poparte referencjami.

Odwiedź naszą stronę na facebooku

facebook-icon

Nasze biura

ul. Jarosława Dąbrowskiego 49A
05-091 Ząbki

Kontakt z biurem

tel.: (22) 427 50 61
fax: (22) 427 54 77

tel. kom.: 608 324 077
tel. kom:  887 179 205

e-mail:  sekretariat@biurobeaty.com.pl