Facebook

Podatki i księgowość

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
 • prowadzenie rozliczeń przychodów z najmu nieruchomości polskich i zagranicznych,
 • kontrola dokumetów pod względem formalnym i rachunkowym oraz bieżaca ewidencja operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR),
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych ( PIT, VAT, CIT, AKC),
 • sporządzanie sprawozdań dla celów GUS, NBP oraz inne,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia w tym naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych,
 • udzielanie konsultacji księgowych w zakresie prawidłowego dokonywania operacji gospodarczych,
 • pomoc w otwieraniu działalności gospodarczej,
 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont,
 • tworzenie polityki rachunkowości,
 • opracowywanie procedur obiegu dokumentów,
 • monitorowanie i stała analiza kosztów i przychodów,
 • monitorowanie zobowiązań i należności, (potwierdzenia sald),
 • prowadzenie analizy przepływów finansowych, raporty cash-flow,
 • zamykanie i otwierania kolejnych lat działalności,
 • uczestnictwo w kontrolach podatkowych,
 • przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiazań podatkowych,
 • rozliczanie właścicieli,
 • sporządzanie raportów rocznych i miesięcznych,
 • rozliczanie z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych – bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodtakowej,
 • sporządznie sprawozdań statystycznych,
 • przygotowywanie specjalistycznych kalkulacji dla potrzeb zarządczych po analizie potrzeb firmy,

Odwiedź naszą stronę na facebooku

facebook-icon

Nasze biura

ul. Jarosława Dąbrowskiego 49A
05-091 Ząbki

Kontakt z biurem

tel.: (22) 427 50 61
fax: (22) 427 54 77

tel. kom.: 608 324 077
tel. kom:  887 179 205

e-mail:  sekretariat@biurobeaty.com.pl