Facebook

Finanse

 • sporządzanie analiz finansowych,
 • wspomaganie zarządzania – raporty profilowane,
 • sporządzanie wniosków kredytowych dla banków i dla firm leasigowych,
 • reporting in English to head office,
 • sporządzanie biznes planów, studium wykonalności,
 • przygotowanie zakładowego planu kont,
 • prowadzenie przepływów finansowych raporty cash-flow
 • sporządzanie wszelkich zestawień do celów zarzadczych,
 • analizy opłacalności inwestycji,
 • przygotowanie propozycji i symulacji sposobów finansowania,
 • współpraca z instytucjami finansowymi,
 • analizy: SWOT, PEST, 5 sił Portera,
 • analizy marketingowe,
 • opracowania zasad współpracy finansowej,
 • analizy form płatności np. faktoring,
 • analizy spływu należności i zobowiązań,
 • wspomaganie w utrzymaniu płynności finansowej,
 • opracowanie harmonogramu pracy np. wykres Gantta,

Odwiedź naszą stronę na facebooku

facebook-icon

Nasze biura

ul. Jarosława Dąbrowskiego 49A
05-091 Ząbki

Kontakt z biurem

tel.: (22) 427 50 61
fax: (22) 427 54 77

tel. kom.: 608 324 077
tel. kom:  887 179 205

e-mail:  sekretariat@biurobeaty.com.pl