Facebook

Promocja przedsiębiorczości

W ramach promocji przedsiębiorczości wspieramy osoby, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą ale i nie tylko. Wspieramy różnego rodzaju rozwiązania i inicjatywy zmierzające do tworzenia nowych miejsc pracy jak również zwiększenia mobilności oraz aktywności zawodowej.

Osobom, dla których poruszanie się w świecie przepisów i urzędów stanowi nie mały problem i nie lada wyzwanie pomagamy przejść każdy etap rejestracji działalności. Podpowiadamy, do jakiego urzędu należy wybrać się w pierwszej kolejności i krok po kroku doprowadzamy proces rejestracji do końca.

Dla tych, którzy etap zakładania działalności gospodarczej mają już za sobą ale za to chcą tworzyć nowe miejsca pracy udzielamy porad jak najkorzystniej wprowadzić proponowane zmiany w firmie i jakie rozwiązanie będzie najefektywniejsze dla danego sektora gospodarki.

Analiza pomysłu

Każdy przedstawiony przez Państwa pomysł jest przez nas szczegółowo oceniany. Do każdego pomysłu podchodzimy indywidualnie ponieważ Państwa sukces, jest także naszym osobistym sukcesem.

Osoba która do nas przychodzi powinna najpierw określić swoje potrzeby oraz poszukać sposobu na ich zaspokojenie. My, poprzez nasze doświadczenie pomożemy dokonać analizy pomysłu pod względem ekonomicznym, technologicznych, organizacyjnym itd. jak również porównamy nasz pomysł z rozwiązania już istniejącymi. Pozwala to nam na doskonalenie projektów i zapewnienia im powodzenia. Staramy się aby nawet kiedy pomysł na pierwszy rzut oka wydaje się nie warty wdrożenia, wprowadzić nowe rozwiązania oraz znaleźć dla niego nowe zastosowanie.

Jak założyć działalność gospodarczą?

Tak jak już wcześniej zostało wspomniane, dla niektórych osób chcących otworzyć działalność gospodarczą, wizyty w urzędach przyprawiają ich o nie mały zawrót głowy. Dlatego postaramy się Państwu to ułatwić i przedstawiamy etapy zakładania firmy.

Krok pierwszy: Przygotuj swoje dane personalne oraz te dotyczące zakładanej działalności

Chodzi o m.in. o tak podstawowe dane jak imiona rodziców, PESEL, numer i serię dowodu osobistego, adres zameldowania i zamieszkania, NIP i REGON (jeśli już go posiadasz).

Zastanów się nad nazwą firmy, adresem prowadzenia działalności (może być ten sam, co zamieszkania/zameldowania), datą rozpoczęcia działalności (nie może być wsteczna) oraz jakiego konta bankowego będziesz używać dla celów firmowych (możesz korzystać z prywatnego konta).

Krok drugi: Przygotuj kody PKD dla swojej działalności

Do założenia firmy niezbędne będzie podanie rodzaju wykonywanej działalności. Do tego celu używa się kodów PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności), każdy rodzaj działalności ma przypisany symbol. Do wyszukiwania odpowiednich kodów możesz użyć wyszukiwarki dostępnej na stronie www.gus-pkd.pl lub skonsultować się z naszym biurem. Nie obowiązuje limit podawanych kodów PKD. Na druku CEIDG-1 można umieścić 10 numerów PKD, a jeżeli to nie wystarczy, należy dodatkowo użyć druku CEIDG-RD.

Krok trzeci: Zastanów się nad tym, jak chcesz rozliczać podatek dochodowy

Podatek dochodowy możesz rozliczać miesięcznie bądź kwartalnie; na podstawie karty podatkowej, ryczałtu, KPiRu (księgi przychodów i rozchodów). Nasze biuro oferuje pomoc w wybraniu najkorzystniejszej formy opodatkowania

Wybrana forma opodatkowania jest wiążąca przez rok od zgłoszenia do urzędu skarbowego. Po tym czasie możesz ją zmienić składając w urzędzie skarbowym odpowiednie zawiadomienie do 20 stycznia roku podatkowego.

Krok czwarty: Wypełnij i złóż wniosek CEIDG (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

Wypełnić wniosek CEiDG możesz na stronie www.ceidg.gov.pl lub w tradycyjny sposób wypełniając wniosek ręcznie. Aby uniknąć wizyty w urzędzie istnieje możliwość wysłania takiego wniosku przez Internet, o ile posiadasz podpis elektroniczny. (Możesz także wysłać taki wniosek bez podpisu, ale wówczas i tak będziesz musiał zgłosić się do urzędu i ręcznie go podpisać)

Polecamy również założenie zaufanego profilu na stronie www.epuap.gov.pl, za pośrednictwem którego możliwe będzie wysyłanie wniosków do urzędu drogą elektroniczną. Konieczne jest jednorazowe odwiedzenie urzędu w celu potwierdzenia danych.

Możesz również wydrukować wniosek CEiDG i osobiście zanieść do właściwego Urzędu Gminy. Przy zgłoszeniu działalności gospodarczej należy przedstawić dokument tożsamości.

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej jest bezpłatne.

Krok piąty: Nadanie numeru REGON i NIP

Z dniem 31 marca 2009 r. weszła w życie znowelizowana Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2009 r. Nr 18, poz. 97), wprowadzająca między innymi zasadę „jednego okienka”. Ustawa zakłada, że osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej składają w Urzędzie Miasta i Gminy tzw. zintegrowany wniosek o wpis do wszystkich rejestrów prowadzonych przez urzędy zaangażowane w proces rejestracji –„CEiDG-1”.

Wniosek CEiDG-1 jest równocześnie:

wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP-1);

zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS ZFA, ZUS ZPA)

Krok szósty: Zgłoś się do ZUSu

CEiDG-1 rejestruje przedsiębiorcę jedynie jako płatnika składek, nie dokonuje jednak jego rejestracji jako ubezpieczonego.Musisz zatem dokonać zgłoszenia się jako ubezpieczonego w terminie 7 dni od założenia firmy, we właściwym wg. miejsca zamieszkania oddziale ZUS.

Formularze potrzebne do zgłoszenia firmy w ZUS:

- ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) – dotyczy sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób; dotyczy również wszystkich pracowników bez względu na to, czy uzyskują dochody w inny sposób, czy też nie;

- ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) – dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób, np. wykonuje pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą; można je uzyskać w oddziale ZUS.

Nasze biuro służy pomocą w wypełnianiu wyżej wymienionych formularzy.

Za zgłoszenie firmy ZUS nie pobiera żadnych opłat.

Osobom rozpoczynającym swoją pierwszą działalność przysługuje preferencyjna stawka ZUS. W sumie składki wynoszą wówczas około 390 zł miesięcznie.
Przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

  • nie prowadził działalności gospodarczej przez ostatnich 5 lat (nie był także wspólnikiem w spółce);

  • nie świadczy żadnych usług na rzecz byłego pracodawcy.  

Krok siódmy: Zastanów się czy będziesz płatnikiem VAT

Jeśli zdecydujesz się być płatnikiem VAT konieczne będzie złożenie w odpowiednim (właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności) Urzędzie Skarbowym formularzu VAT-R wraz z uiszczeniem opłaty 170zł. Potwierdzeniem rejestracji jest druk VAT-5 wystawiany przez Urząd Skarbowy.

Krok ósmy: Zgłoś się do PIP i sanepidu

Jeśli planujesz zatrudniać pracowników, musisz zgłosić firmę do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do sanepidu. Na udanie się do Państwowej Inspekcji Pracy masz 30 dni od daty rozpoczęcia działalności, natomiast na zgłoszenie do sanepidu – 14 dni.

Krok dziewiąty: Pieczątka

Pieczątka firmowa jest niezbędna m.in. przy zakładaniu rachunku bankowego lub wystawianiu dokumentów sprzedaży. Wyrabiając pieczątkę firmową samodzielnie określa się dane, które się na niej znajdą. Powinna ona jednak zawierać:

- oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy);

- dane teleadresowe siedziby firmy;

- numer NIP;

- numer REGON.

Kosztować Cię to będzie 30-50 zł.

Jak założyć spółkę cywilną?

Krok pierwszy: Stwórz umowę spółki cywilnej

Proces zakładania spółki cywilnej rozpoczyna się od stworzenia odpowiedniej umowy spółki cywilnej, która powinna zawierać:

  • osoby wspólników
  • wspólny cel gospodarczy
  • wnoszone wkłady bądź też inny sposób dążenia do osiągnięcia celu spółki
  • kwestie dotyczące prowadzenia spraw (podejmowania decyzji w spółce) oraz reprezentacji
  • udział w zyskach i stratach
  • możliwość podziału i wypłaty zysków w trakcie trwania spółki
  • określenie roku obrachunkowego spółki

Odwiedź naszą stronę na facebooku

facebook-icon

Nasze biura

ul. Jarosława Dąbrowskiego 49A
05-091 Ząbki

Kontakt z biurem

tel.: (22) 427 50 61
fax: (22) 427 54 77

tel. kom.: 608 324 077
tel. kom:  887 179 205

e-mail:  sekretariat@biurobeaty.com.pl